Vogelklas

Wat doet de vogelklas

Verzorgen

De Stichting Vogelklas Karel Schot verzorgt zieke, gewonde en jonge vogels, die in de stad of in de omgeving van Rotterdam gevonden worden. Maar ook worden er egels en vleermuizen opgevangen.

Asielhoudersvergunning

De Vogelklas heeft een speciale asielhoudersvergunning van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en heeft een officiŽle erkenning van de Vogelbescherming Nederland. Jaarlijks worden door ons ongeveer 7000 dieren opgevangen. Een klein gedeelte hiervan - slechts ongeveer 30 % - kan na een tijdje door ons verzorgd te zijn weer worden losgelaten in de natuur.

Vogelsoorten

We verzorgen voornamelijk in het wild voorkomende vogelsoorten, variŽrend van algemeen voorkomende soorten zoals de huismus tot zeer zeldzame vogels zoals de visarend.

Allerlei redenen

Er zijn allerlei redenen waarom de vogels bij ons gebracht worden, maar een aantal oorzaken hebben vooral te maken met de tijd van het jaar. In het voorjaar en de zomer zijn het vooral jonge vogels die onze hulp nodig hebben en in het winterseizoen hebben we vooral te maken met ondervoede of met olie besmeurde vogels.

Blijf op de hoogte, lees de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte,
lees de nieuwsbrief!