Menu
Doneer!
Wat de Vogelklas doet

Contact opnemen met Vogelklas Karel Schot

Bezoek- en postadres
Afrikaanderplein 36
3072 EC Rotterdam

Contact
010 485 78 47
info@vogelklas.nl

Voor dierenambulances kijk op de pagina Dier gevonden.

Digitaal
www.facebook.com/vogelklas
www.twitter.com/vogelklas
www.linkedin.com/company/stichting-vogelklas-karel-schot

Financieel
Rekeningnummer NL68 INGB 0004 0496 13 ten name van Stichting Vogelklas Karel Schot

U kunt ook direct contact opnemen met een van onze medewerkers.

Ons werkgebied