Menu
Doneer!

Vogelklas krijgt meer hondsdolle vleermuizen dan gedacht

10 december 2015 – Vogelopvangcentrum Vogelklas Karel Schot vangt naast vogels al enige jaren zieke en gewonde vleermuizen op. Tussen begin 2009 en eind 2013 heeft de Vogelklas onderzoek naar hondsdolheid (rabiës) onder dode vleermuizen laten verrichten. Nu blijkt dat de ziekte vaker voorkomt dan werd vermoed.

Rabiës is een virusinfectie van de hersenen die vrijwel altijd dodelijk is voor mens én dier. De ziekte is alleen aan te tonen door de hersenen van de overleden vleermuis te onderzoeken. Omdat rabiës niet bij alle vleermuissoorten even vaak voorkomt, was dit onderzoek vooral gericht op de Laatvlieger, een vleermuissoort met een slechte reputatie als het op rabiës aankomt.

In een periode van vier jaar nam de Vogelklas in totaal 618 vleermuizen op, waaronder 33 Laatvliegers. Bij alle Laatvliegers is zorgvuldig gekeken en genoteerd of de dieren symptomen van rabiës vertoonden.
Uit onderzoek naar 17 gestorven dieren blijkt dat 8 Laatvliegers besmet waren  met het dodelijke virus. Dat is bijna twee keer meer dan op basis van symptomen bij levende dieren werd vermoed. Hondsdolle vleermuizen zijn dus ook voor deskundigen niet altijd als zodanig te herkennen.

De medewerkers van de Vogelklas hebben, in overleg met GGD Rotterdam-Rijnmond aanvullende voorzorgmaatregelen genomen om ongelukken met hondsdolle vleermuizen te voorkomen. Dat geldt ook voor de dierenambulances waar de Vogelklas mee samenwerkt. De maatregelen lopen uiteen van het verplicht gebruik van handschoenen tot preventieve vaccinaties en zorgvuldige registratie.

De kans dat het publiek met een besmette vleermuis in aanraking komt is uiterst klein. Toch raadt de Vogelklas iedereen met klem aan een vleermuis nooit aan te raken. Wie een vleermuis vindt, kan direct contact opnemen met de meldkamer van de dierenambulance op 0900-1120000 of www.vogelklas.nl raadplegen.

Het volledige artikel over het onderzoek is hier na te lezen.