Menu
Doneer!

Olielek

Bij een oliemorsing in de Derde Petroleumhaven te Rotterdam kwam in de avond van 23 juni 2018 ruim 200 ton stookolie van de tanker Bow Jubal in het oppervlaktewater van de Nieuwe Waterweg terecht. Op dat moment bevonden zich daar groepen, vooral jonge, knobbelzwanen die er de zomer doorbrachten.

De Vogelklas ving in de eerste dagen na de morsing 283 met olie besmeurde zwanen op. De vogels werden in de opvang gestabiliseerd waarna zij na enkele dagen naar de tijdelijke noodopvang in Hoek van Holland werden overgebracht om te worden gewassen. Medewerkers en vrijwilligers van de Vogelklas hebben vervolgens in de noodopvang intensief meegeholpen om de vogels schoon te krijgen.

Op 23 juli werden de laatste zwanen weer vrijgelaten.

In totaal werden ruim 500 met olie besmeurde zwanen uit het water gehaald.

De laatste update van de Vogelklas vindt u hier.