Menu
Doneer!

Voor journalisten

Stichting Vogelklas Karel Schot in Rotterdam verzorgt zieke en gewonde vogels, egels en vleermuizen die in de stad of de omgeving van Rotterdam gevonden worden. De Vogelklas heeft een ontheffing van de Flora- en Faunawet en is officieel erkend door Vogelbescherming Nederland. Jaarlijks worden door de Vogelklas meer dan 10.000 dieren opgevangen. Een gedeelte hiervan kan later weer worden losgelaten in de natuur.

Persberichten van de Vogelklas

Vogelgriep geconstateerd in Rotterdam

14 november 2020
Vogelklas Karel Schot aan het Afrikaanderplein heeft vogelgriep geconstateerd onder wilde vogels die naar de opvang zijn gebracht. Dit virus is ook op andere plaatsen in Nederland bij vogels gevonden.

Vogelopvang Karel Schot werkt inmiddels volgens aangepaste richtlijnen om de veiligheid van mens en dier te kunnen waarborgen en om besmettingsrisico's laag te houden.

Agressieve zwaan van Hellevoetsluis gaat naar Drenthe

21 april 2016
Een knobbelzwaan in Hellevoetsluis hield de gemoederen onder de bewoners lang bezig. Het dier vertoonde abnormaal agressief gedrag en viel zonder aanleiding passanten aan. Na diverse meldingen zijn medewerkers van gemeente Hellevoetsluis en van Vogelklas Karel Schot op woensdag 20 april poolshoogte wezen nemen. Het dier bleek te zijn geleewiekt: één van de vleugels is permanent ingekort, waardoor vliegen onmogelijk is. Na overleg werd ervoor gekozen het dier te vangen. Dit in het belang van de veiligheid van omwonenden en van de zwaan zelf.

Mishandeld
Waarom de zwaan zo agressief is, is niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat het dier in het verleden door onbekenden is mishandeld en dat hij daardoor verstoord gedrag vertoont. “Er was een onhoudbare situatie ontstaan.”, aldus Mikel Godfrey van gemeente Hellevoetsluis. “De kans was groot dat het dier zichzelf en anderen zou verwonden.”

Opvang
De agressieve zwaan verblijft nu tijdelijk bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Vanaf daar zal het dier worden overgebracht naar Stichting Hofganzen in Drenthe, een boeddhistische opvang voor overlast gevende ganzen en zwanen. Alle partijen zien dit als de meest diervriendelijke oplossing voor dit probleem.

Vrouwtje
Het vrouwtje van de agressieve zwaan is nog in Hellevoetsluis aanwezig. Er is een nest, waarin één ei lag. Dat was niet bebroed. De deskundigen van de Vogelklas verwachten dat het vrouwtje snel een nieuwe partner zal vinden, waarmee ze opnieuw tot broeden zal komen. Of dat dit voorjaar nog zal gebeuren, is een kwestie van afwachten.

De Vogelklas in 2015: 16.482 vleugels en 19.034 pootjes

10 maart 2016
Al sinds 1980 vangt Vogelklas Karel Schot vogels, egels en vleermuizen op. Werden er in 2014 nog meer dan 9.000 zieke en gewonde dieren verzorgd, in 2015 stond de teller op 8.866 patiënten. Nog altijd een flink aantal, maar het Rotterdamse opvangcentrum is blij met de afname. Door sluiting van kleinere opvangcentra in de regio blijft het echter druk in de Vogelklas. De verzorging vergt het uiterste van de medewerkers én de kosten lopen op. Met verschillende Zuid-Hollandse gemeenten wordt daarom de financiële situatie besproken. Het volledige persbericht kunt u hieronder downloaden.

Foto’s:
De vrijlating van een buizerd na verblijf in de Vogelklas. (foto: C. van Rijswijk)
Knobbelzwanen in de Vogelklas in afwachting van hun vrijlating. (foto: C. van Rijswijk)

Meer hondsdolle vleermuizen

11 december 2015
Vogelopvangcentrum Vogelklas Karel Schot vangt naast vogels al enige jaren zieke en gewonde vleermuizen op. Tussen begin 2009 en eind 2013 heeft de Vogelklas onderzoek naar hondsdolheid (rabiës) onder dode vleermuizen laten verrichten. Nu blijkt dat de ziekte vaker voorkomt dan werd vermoed. Het volledige persbericht kunt u hieronder downloaden.

Foto:
Een laatvlieger laat zich in de watten leggen in de Vogelklas.

Vogelklas zoekt leerlingen van Karel Schot

29 december 2017
Vogelklas Karel Schot is op zoek naar oude verhalen over Karel Schot, de vogelmeester van Rotterdam. Oud-leerlingen van Karel Schot, die mooie herinneringen koesteren , zijn welkom voor een speciale bijeenkomst in Theater Walhalla op 20 januari 2018.

Wouter Joosten in het bestuur van Vogelklas Karel Schot

16 februari 2018
Wouter Joosten, voormalig gemeentebestuurder van gemeente Binnenmaas, treedt toe tot het bestuur van Vogelklas Karel Schot. De Rotterdamse vogelopvang is blij met de komst van de oud-wethouder. In de eerste kennismaking was er meteen een klik: “Dit voelt goed.”

Algemene persfoto’s van de Vogelklas