Menu
Doneer!

Torenvalk weer strak in de veren

10 april 2020 – Eind oktober 2019 ontving de Vogelklas een torenvalk waarvan het leek alsof iemand de veren van zijn rechtervleugel had afgeknipt. Daarnaast miste hij zijn volledige staart.

Opvallend is, dat dit niet de eerste rover is die de Vogelklas binnenkreeg met een vernield verenpak. In 2013 werd ook al een torenvalk gebracht die op exact dezelfde manier geknipt leek en in hetzelfde gebied gevonden was. En in 2011 kwam er een sperwer binnen die een totaal geruïneerd verenpak had, doordat hij waarschijnlijk in een kooi gehouden was. Van dit soort zaken maakt de Vogelklas overigens altijd officieel melding.

Deze gehavende rovers verbleven destijds in de Vogelklas, totdat zij volledig door de rui heen waren gegaan. Dit was een proces dat langer dan een jaar in beslag nam. Uiteindelijk zijn deze vogels met behulp van een onder meer een valkenier in conditie gebracht, waarna zij weer werden losgelaten.

Tegenwoordig kan het gelukkig anders. Dankzij de samenwerking met Vogelasiel de Wulp in Den Haag heeft de torenvalk nieuwe veren gekregen. Dit vogelopvangcentrum heeft de kennis en kunde waardoor het kapotte veren kan vervangen door donorveren. De jonge torenvalk heeft gedurende de winter gelogeerd in de Vogelklas. Begin maart vertrok hij voor zijn metamorfose naar Den Haag. Twee dagen later kwam deze knappe jonge torenvalkman puntgaaf terug. Hij vloog al snel heel behendig door zijn vliegkooi heen en onlangs is hij weer losgelaten in de vrije natuur.