Menu
Doneer!

Vogelklas heeft ernstig geldtekort

4 mei 2023 – PERSBERICHT

Het Rotterdamse opvangcentrum voor wilde vogels en zoogdieren, Vogelklas Karel Schot, kampt met financiële problemen. Als de situatie niet verbetert, zal de opvang dieren moeten weigeren.

De Vogelklas ontvangt jaarlijks meer dan tienduizend dieren uit een groot deel van Zuid-Holland. Het opvangcentrum is voortgekomen uit het werk van de bekende schoolmeester Karel Schot die al in de jaren ’50 vogels opving in zijn klaslokaal. Na zijn dood zetten zijn oud-leerlingen zijn levenswerk voort met steun van gemeente Rotterdam.

Het aantal op te vangen vogels steeg de laatste jaren fors. Voornamelijk door noodgedwongen sluiting van kleinere asielen in de regio. Daarnaast zijn de kosten toegenomen, doordat de Vogelklas extra preventieve maatregelen moet nemen vanwege de vogelgriep en door de gestegen energieprijzen.

De situatie is nijpend. Voorzitter André De Baerdemaeker spreekt zijn zorgen uit: ‘De Vogelklas heeft dringend meer donaties nodig, anders halen we het einde van het jaar niet.’ Gevreesd wordt dat de Vogelklas de deuren zal moet sluiten voor zieke en gewonde vogels. Een alternatief is er dan in feite niet. ‘Onze collega’s in Den Haag zitten ook al overvol’, aldus De Baerdemaeker.

Aankomende zondag 7 mei houdt de Vogelklas daarom een open dag. ‘Iedereen kan komen zien hoe wij ons werk doen en is welkom om mee te denken over onze toekomst’, zegt de voorzitter, die erop rekent met veel mensen koffie te drinken die dag. ‘Alleen al het feit dat jaarlijks tienduizend vogels van straat worden gehaald, geeft aan dat veel mensen begaan zijn met wildopvang’, vult hij aan. Daarnaast zijn er vanwege het voorjaarsweer al heel wat jonge vogels te zien in het opvangcentrum. ‘Er zit altijd wel iets bijzonders’, zegt De Baerdemaeker. Al geeft hij toe: ‘Ik zal toch vooral naar die donatiepot wijzen.’

Over de open dag
De Vogelklas opent om 12.00 uur haar poorten en sluit deze weer om 16.00 uur. Vrijwilligers geven rondleidingen over het terrein en in de quarantaine. In de zogeheten kleine vogelkamer zijn al vele verweesde vogelkuikens te zien. Ook de Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard en de Uilenwerkgroep Hoeksche Waard zijn aanwezig. Regelmatig zijn verschillende soorten uilen, valken, maar ook buizerds en haviken te gast in de ziekenboeg. En over deze bijzondere, vaak spectaculaire vogels valt veel te vertellen! Je kunt ook zelf het terrein en de vogels ontdekken en meteen een kijkje nemen bij de aangrenzende Botanische tuin.