Menu
Doneer!

Vogelklas overlegt met gemeente over fonteinmeerkoeten

9 juni 2017 – Naar aanleiding van opnieuw een op een fontein broedende meerkoet is de Vogelklas in overleg getreden met dienst Stadsbeheer van gemeente Rotterdam. Het publiek maakt vaak melding van meerkoeten die op fonteinkoppen broeden en daarbij continu in een waterstraal moeten zitten.

Niet alle fonteinmeerkoeten zitten in de nesten. Zelfs in een waterstraal zijn meerkoeten in staat hun eieren succesvol uit te broeden. De problemen ontstaan pas wanneer de eieren uitkomen en de piepkleine kuikentjes geen droge plek kunnen vinden en afkoelen. Ze sterven dan snel.

Waarom bouwen meerkoeten hun nest op een fontein? Meestal omdat ze weinig andere opties hebben. De oevers zijn vaak steil en er zijn geen takken of rietpollen waar een nest in gemaakt kan worden. Doordat meerkoeten zeer territoriaal zijn, is verhuizen ook niet echt een optie. Daar komt oorlog van.

Fonteinen spelen in stilstaande stadswateren een belangrijke rol voor het toevoegen van zuurstof in het water. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en neemt de kans op botulisme af. Dit is ook in het belang van watervogels, zoals meerkoeten.

De Vogelklas is net als de gemeente een voorstander van een preventieve aanpak. Door meerkoeten opties te bieden voor het bouwen van een nest moet voorkomen worden dat fonteinen hoeven te worden uitgeschakeld. Het uitzetten van een fontein wordt dat een uiterst redmiddel, dat alleen nog wordt gebruikt in die gevallen dat het echt niet anders kan.

Foto’s: de broedende meerkoet op de fontein bij de Noorderbrug, Rotterdam. (Eefje Schrevel)