Menu
Doneer!
Wat de Vogelklas doet

Wat de Vogelklas doet

Vogelklas Karel Schot is een opvangcentrum voor hulpbehoevende wilde vogels en andere dieren. Zieke, gewonde of op een andere manier in de problemen geraakte vogels kunnen bij de Vogelklas terecht. Ze worden verzorgd tot ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en dan weer vrijgelaten.

Welke dieren?

Alle in het wild levende vogelsoorten, vleermuizen, egels, marters en andere kleine zoogdieren kunnen bij de Vogelklas terecht. Voor andere soorten weten de medewerkers van de Vogelklas de weg naar het juiste opvangcentrum.

Jaarverslagen en -rekeningen

Vogelklas Karel Schot heeft een ANBI-status. In verband hiermee tref je het jaarverslag over 2021 hier aan. De financiële jaarrekening over 2021 is hier te vinden. Vogelklas Karel Schot staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41127210.

Ontheffing

De Vogelklas heeft een ontheffing van het Ministerie van Economische zaken voor de opvang van ‘vogels, marters en overige zoogdieren’. De Vogelklas voldoet daarmee aan de ‘Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten’.

Educatie

Naast de opvang van dieren houdt de Vogelklas zich ook bezig met educatie, voorlichting en advies over wilde dieren. Goede informatie is belangrijk om te voorkomen dat vogels en wilde dieren onnodig gewond raken.

De Vogelklas biedt rondleidingen en presentaties op afspraak. Meer weten? Lees hier meer.