Menu
Doneer!

Er worden nog zwanen gevangen

8 juli 2018 – Nu ruim 500 met olie besmeurde zwanen van het water gehaald zijn, ontstaat misschien de indruk dat er niet meer wordt omgezien naar de nog in de haven zwemmende olieslachtoffers. Dat is jammer, want er zijn nog altijd veel mensen in touw om besmeurde watervogels op te sporen en in veiligheid te brengen.

Ecologen van Bureau Stadsnatuur monitoren vanaf schepen het Rotterdams havengebied. Daarbij worden alle in het gebied aanwezige zwanen geregistreerd. Per zwaan worden de mate van olievervuiling en de coördinaten vastgelegd. Op basis van deze gegevens beoordeelt Rijkswaterstaat hoeveel inzet er nog nodig is om de vogels te vangen.
Pas wanneer Rijkswaterstaat het sein geeft dat havens weer net zo veilig zijn als voor het incident, zal de inzet weer op een normaal niveau komen.

Komen en gaan

Er komen en vertrekken elke dag nieuwe zwanen in en uit de haven waardoor het aantal vogels in de haven steevast tussen de 600 en 800 schommelt. Dat is ook op dit moment zo. Daar zitten weinig besmeurde zwanen meer tussen en de meeste hiervan zijn licht bevuild. Verreweg de meeste slachtoffers zijn inmiddels door de vangteams in de kraag gevat en verblijven nu in de noodopvang. Zeker nu nog niet alle olie is opgeruimd, blijft het echter goed om waakzaam te zijn. Havenbedrijf Rotterdam probeert te voorkomen dat vogels die nu nog schoon zijn, later alsnog vies worden van olierestanten.
Daarnaast is een onbekend deel van de vervuilde vogels weggetrokken uit het havengebied. Knobbelzwanen kunnen zich makkelijk over honderden kilometers verplaatsen en er zijn al enkele meldingen van zwanen met olievlekken op flinke afstanden van de haven.

Dagelijks vangteam op pad

De gegevens van de tellingen worden dagelijks doorgegeven aan de vangteams. Iedere dag is een vangteam van kundige vrijwilligers onder coördinatie van Rijkswaterstaat in de haven actief. Dit team gaat af op meldingen van ecologen, patrouillevaartuigen en het publiek. Dit levert nog geregeld enkele vangsten op, variërend van 1 tot 6 vogels per dag.
Ook dierenambulances en andere organisaties zijn nog altijd paraat om bij meldingen van besmeurde zwanen uit te rijden. Ter plaatse beoordelen de ervaren dierenhulpverleners dan of een vangactie nodig en kansrijk is. Dit gaat eveneens in overleg met een centrale coördinator.

Heeft u een met olie besmeurde zwaan gezien? Blijf deze dan melden via het meldpunt van Rijkswaterstaat.

Foto: Verschillende organisaties werken nauw samen om locaties van besmeurde zwanen in kaart te brengen (S. Jay)