Menu
Doneer!

Vogelgriep geconstateerd in Rotterdam

13 november 2020 – Vogelklas Karel Schot aan het Afrikaanderplein heeft vogelgriep geconstateerd onder wilde vogels die naar de opvang zijn gebracht. Dit virus is ook op andere plaatsen in Nederland bij vogels gevonden.

Vogelopvang Karel Schot werkt inmiddels volgens aangepaste richtlijnen om de veiligheid van mens en dier te kunnen waarborgen en om besmettingsrisico’s laag te houden. Zo hanteert de Vogelklas strenge quarantaineregels.
Enkele verdachte dieren zijn geëuthanaseerd en ingestuurd naar het laboratorium om vast te stellen of het hier daadwerkelijk om vogelgriep gaat.
De Vogelklas voert nauw overleg met de autoriteiten, zoals Erasmus MC, de gemeente Rotterdam GGD en de NVWA.

Vogelgriep in Nederland
Het gaat bij deze uitbraak om hoog pathogene virusvarianten (HPAI) van het type H5. Het virus is aangetoond in wilde vogels niet alleen in Friesland, Groningen, en Utrecht, maar ook in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Een redelijk actueel beeld van de verspreiding wordt bijgehouden op de website van Universiteit Wageningen.

Wat is de vogelgriep?
Vogelgriep is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor pluimvee en wilde (water)vogels. Denk bijvoorbeeld aan kippen, kalkoenen en eenden. Vogelgriep komt over de hele wereld voor. Deze variant vogelgriep is zeer besmettelijk en ziekmakend voor wilde vogels en pluimvee en wordt verspreid door wilde (water)vogels.

Wat te doen bij een dode vogel?
Raak dode vogels niet aan en ruim deze ook niet op. Maak een melding via 14010, zodat Stadsbeheer de dode vogels kan opruimen. Wanneer u een zieke, nog levende, vogel vindt, kunt u de dierenambulance bellen.