Menu
Doneer!

Vogelklas blijft voorlopig dieren in nood opvangen

23 maart 2020 – De landelijke maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19) hebben ook gevolgen voor het werk in de Vogelklas. De opvang is in elk geval tot 6 april 2020 gesloten voor bezoekers. De opvang van dieren proberen we zo lang mogelijk door te zetten.

Aangepaste ‘dienstregeling’

De Vogelklas werkt daarom voorlopig met een beperkt aantal medewerkers en vrijwilligers die gezond zijn en niet afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, zodat er zo min besmettingsgevaar is voor en door anderen.

Verder zijn de dierenambulances gevraagd om de vogels, zoals ook ’s avonds en ’s nachts gebeurt, in de buitenhokjes aan de ingang te plaatsen. Zo hoeven de ambulancemedewerkers niet binnen te komen en kan de Vogelklas toch vogels ontvangen.

Geen Covid-19 bij onze dieren

Iedereen die een dierenopvang bezoekt, kan in aanraking komen met ziektekiemen die door dieren worden overgedragen, oftewel zoönosen. Daarom werkt de Vogelklas altijd al met persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle medewerkers. Covid-19 is ook een zoönose, die waarschijnlijk van Aziatische diersoorten (mogelijk vleermuizen) op mensen is overgesprongen.

Onder onze inheemse diersoorten komt Covid-19 niet voor. De Vogelklas werkt nauw samen met het Erasmus MC, waar verschillende diersoorten – waaronder vleermuizen – worden gemonitord op virussen. Uit dat onderzoek blijkt dat Covid-19 niet bij inheemse (vleermuis)soorten aanwezig is. Lees meer op de website van de Zoogdiervereniging.